سن فرسودگی خودروها ۱۰ بهمن ۱۳۹۶

سن فرسودگی خودروها طبق مصوبه شماره 92308/ت 40587 ک مورخ 7/6/87 هیئت محترم وزیران تعیین شده و کلیه خودروهای فرسوده مطابق با این مصوبه که جدول آن را در زیر مشاهده می نمایید از سوی پلیس راهور ناجا مجاز به اسقاط خودروهای فرسوده خود می باشند.

لازم به ذکر می باشد این سن برای خودروهایی می باشد که در چرخه نوسازی ناوگان فعال بوده و قابلیت صدور گواهی اسقاط (برگه و اوراقی بها دار) را داشته باشند، بدیهی است کلیه خودروهای تصادفی، سوخته و هر گونه وسیله نقلیه ای که قابلیت تردد در ناوگان حمل و نقل کشور را نداشته باشد خارج از این جدول قابلیت اوراق (فاقد ارزش اسنادی) را خواهد داشت که در این صورت تنها با توجه به وزن آهن آلات خود دارای ارزش میباشد.


کاربری خودروسواری شخصیسواری تاکسیون شخصیون تاکسیمینی بوساتوبوس شهری (کلان شهر)اتوبوس درون و برون شهریوانت بالای 1 تنوانت زیر 1 تنکامیونت 1تا3.5 تنکامیونت 3.5 تا 6 تنکامیون 6 تا 10 تنکامیون متوسط 10 تا 26کامیون سنگین بالای 26 تنکامیون کشنده
سن فرسودگی (سال)201025101510151515252525252525
مدل قابل ثبت نام>74>84>69>84>79>84>79>79>79>69>69>69>69>69>69