فروش گواهی اسقاط

از کلیه همکاران و سایر مراکز اسقاطی که تمایل به فروش گواهی های اسقاط خود به آسمان پاک دارند، خواهشمند است با شماره تلفن 09367322593 یا 02633555081 تماس بگیرند