همکاری با آسمان پاک

آسمان پاک به عنوان مجری مجاز اسقاط و بازیافت خودروهای فرسوده سبک و سنگین کشور و تحت نظارت ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت وزارت راه و ترابری کشور و پلیس راهور ناجا فعالیت می نماید. خدمات ما در حوزه اسقاط و بازیافت به چند بخش اصلی تقسیم می گردد که متقاضیان و همکاران ما می توانند در زمینه های مرتبط با این مجموعه همکاری فرمایند.

مراکز اسقاط و کلیه همکارانی که قصد فروش گواهی اسقاط خود را دارند می توانند به این بخش مراجعه نمایند.