جدول معادل سازی گواهی اسقاط ۱۴ تیر ۱۳۹۶

جدول میزان معادل سازی کاربری های مختلف با تعداد گواهی اسقاط

ابلاغ شده در مورخ 29/05/1396 با شماره 7/71/4183 توسط ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت، طبق مصوبه 62924/ت 54522 ه مورخ 24/05/1396نوع کاربر
موتور سیکلت

سواری

تاکسی
ون نوعM1
مینی بوس و ون نوع M2
اتوبوس شهری و بین شهری
وانت (1تن و زیر 1تن)
وانت (بالای 1 تن)
کامیونت (3 تا 6 تن)
کامیون سبک (6 تا 10 تن)
کامیون متوسط (10 تا 26 تن)
کامیون سنگین (26 تن و بالاتر)
کامیون کشنده
تعداد معادل
7/1
1
2
3
5
14
2
3
3
5
12
14
16
  • هر 7 دستگاه موتور سیکلت معادل 1 گواهی اسقاط