نقش بی چون و چرای خروج موتورسیکلت های فرسوده در تحرک بازار
نقش بی چون و چرای خروج موتورسیکلت های فرسوده در تحرک بازار ۰۴ شهریور ۱۳۹۶
اسقاط موتور سیکلت

به گزارش خبر خودرو ، این روزها بازار موتورسیکلت  نیز از جریان کلی اقتصاد بی نصیب نمانده است با این حال انتظار می رود با استارت فعالیت دولت دوازدهم و اهتمام و تعامل بیشتر دولت با بخش خصوصی، ضمن اینکه اقتصاد از وضعیت کنونی خارج می شود بلکه همزمان تدبیری برای رفع رکود و رونق بازار و تولید صنعت موتورسیکلت اندیشیده شود.

 

به گزارش خبر خودرو ، این روزها بازار موتورسیکلت  نیز از جریان کلی اقتصاد بی نصیب نمانده است با این حال انتظار می رود با استارت فعالیت دولت دوازدهم و اهتمام و تعامل بیشتر دولت با بخش خصوصی، ضمن اینکه اقتصاد از وضعیت کنونی خارج می شود بلکه همزمان تدبیری برای رفع رکود و رونق بازار و تولید صنعت موتورسیکلت اندیشیده شود.

رئیس اتحادیه فروشندگان دوچرخه و موتورسیکلت تهران در گفتگو با خبرنگار خبر خودرو اظهار داشت : برای رونق تولید و  بازار موتورسیکلت های لازم است تا دولت در این دوره به طور جدی تر ورود کرده و  فکری به حال تولیدکنندگان و بازار فروش و رونق در این صنعت نماید.

محمد خادم منصوری با اشاره به روند افت تقاضا در بازار موتورسیکلت طی دو سال اخیر گفت : با وجود اینکه هر ساله بازار موتورسیکلت در فصل تابستان با استقبال متقاضیان مواجه می شود اما امسال به دلیل جریان تولیدات جدید این شرایط بر بازار حاکم نیست.

وی تصریح کرد : برای کاهش هزینه تولید و رونق بازار موتورسیکلت های داخلی باید از تولیدکننده داخلی حمایت شود بی شک با ورود بخش خصوصی به جریان فعالیت در صنعت موتورسیکلت ، پیش بینی می شود درصدی از مشکلات تولید و اشتغال در این حوزه از صنعت برطرف شود.

وی همچنین با توجه به برنامه خروج موتورسیکلت های فرسوده در سال جاری گفت : برنامه خروج 100 هزار دستگاه موتورسیکلت با عمر بالای 8 سال ضمن کاهش آلایندگی ، قطعا در رونق بازار فروش موتورسیکلت در کشور تاثیر خواهد گذاشت .

وی افزود : متاسفانه عدم رونق در این بازار باعث گردیده که هر ماه شاهد تعطیلی و و ورشکستگی یکی از فروشندگان تعدادی از فعالان و تولیدکنندگان موتورسیکلت در کشور باشیم و این طبعا موجب بیکاری بیشتری از شاغلان در این صنف خواهد شد.

رئیس اتحادیه فروشندگان دوچرخه و موتورسیکلت تهران خاطر نشان کرد : انتظار می رود دولت تولیدکنندگان و اصناف را حمایت نمایند چرا که هر گونه حمایت از این بخش ها مشاغل بیشتری را ایجاد خواهد کرد.

خادم منصوری افزود : در صورتی که دولت تعامل با بخش خصوصی را توسعه دهد بی تردید تولیدکنندگان و موتورسیکلت خود بازار کسب و کار را هدایت خواهند کرد.

وی همچنین به جریان توقف کاربراتوری و تولید موتورهای انژکتوری در سال جاری پرداخت و گفت : مسلما تولیدکنندگان داخلی توانایی تولید و داخلی سازی بخش زیادی از قطعات موتورسیکلت های انژکتوری را در کشور دارند.

وی با اشاره به تولید بخشی از قطعات موتورسیکلت های داخلی در کشور، گفت : بی تردید قطعات تولیدی در داخل با کیفیت تر از قطعات چینی است در حالی که عمده قطعات وارداتی ضمن کیفیت پایین ، صرفه اقتصادی را برای تولیدکنندگان به دنبال ندارد.

ه گزارش خبر خودرو ، این روزها بازار موتورسیکلت  نیز از جریان کلی اقتصاد بی نصیب نمانده است با این حال انتظار می رود با استارت فعالیت دولت دوازدهم و اهتمام و تعامل بیشتر دولت با بخش خصوصی، ضمن اینکه اقتصاد از وضعیت کنونی خارج می شود بلکه همزمان تدبیری برای رفع رکود و رونق بازار و تولید صنعت موتورسیکلت اندیشیده شود.

رئیس اتحادیه فروشندگان دوچرخه و موتورسیکلت تهران در گفتگو با خبرنگار خبر خودرو اظهار داشت : برای رونق تولید و  بازار موتورسیکلت های لازم است تا دولت در این دوره به طور جدی تر ورود کرده و  فکری به حال تولیدکنندگان و بازار فروش و رونق در این صنعت نماید.

محمد خادم منصوری با اشاره به روند افت تقاضا در بازار موتورسیکلت طی دو سال اخیر گفت : با وجود اینکه هر ساله بازار موتورسیکلت در فصل تابستان با استقبال متقاضیان مواجه می شود اما امسال به دلیل جریان تولیدات جدید این شرایط بر بازار حاکم نیست.

وی تصریح کرد : برای کاهش هزینه تولید و رونق بازار موتورسیکلت های داخلی باید از تولیدکننده داخلی حمایت شود بی شک با ورود بخش خصوصی به جریان فعالیت در صنعت موتورسیکلت ، پیش بینی می شود درصدی از مشکلات تولید و اشتغال در این حوزه از صنعت برطرف شود.

وی همچنین با توجه به برنامه خروج موتورسیکلت های فرسوده در سال جاری گفت : برنامه خروج 100 هزار دستگاه موتورسیکلت با عمر بالای 8 سال ضمن کاهش آلایندگی ، قطعا در رونق بازار فروش موتورسیکلت در کشور تاثیر خواهد گذاشت .

وی افزود : متاسفانه عدم رونق در این بازار باعث گردیده که هر ماه شاهد تعطیلی و و ورشکستگی یکی از فروشندگان تعدادی از فعالان و تولیدکنندگان موتورسیکلت در کشور باشیم و این طبعا موجب بیکاری بیشتری از شاغلان در این صنف خواهد شد.

رئیس اتحادیه فروشندگان دوچرخه و موتورسیکلت تهران خاطر نشان کرد : انتظار می رود دولت تولیدکنندگان و اصناف را حمایت نمایند چرا که هر گونه حمایت از این بخش ها مشاغل بیشتری را ایجاد خواهد کرد.

خادم منصوری افزود : در صورتی که دولت تعامل با بخش خصوصی را توسعه دهد بی تردید تولیدکنندگان و موتورسیکلت خود بازار کسب و کار را هدایت خواهند کرد.

وی همچنین به جریان توقف کاربراتوری و تولید موتورهای انژکتوری در سال جاری پرداخت و گفت : مسلما تولیدکنندگان داخلی توانایی تولید و داخلی سازی بخش زیادی از قطعات موتورسیکلت های انژکتوری را در کشور دارند.

وی با اشاره به تولید بخشی از قطعات موتورسیکلت های داخلی در کشور، گفت : بی تردید قطعات تولیدی در داخل با کیفیت تر از قطعات چینی است در حالی که عمده قطعات وارداتی ضمن کیفیت پایین ، صرفه اقتصادی را برای تولیدکنندگان به دنبال ندارد.

ارسال نظر