همایش مشترک مراکز اسقاط با ستاد مديريت حمل و نقل و سوخت
همایش مشترک مراکز اسقاط با ستاد مديريت حمل و نقل و سوخت ۱۶ بهمن ۱۳۹۶
همایش مشترک با ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت
پیرو اطلاعیه منتشر شده توسط ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت در روز شنبه مورخ 96/04/17 همایش مشترک مراکز اسقاط با ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت برگزار می گردد

پیرو اطلاعیه منتشر شده توسط ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت در روز شنبه مورخ 96/04/17 همایش مشترک مراکز اسقاط با ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت برگزار می گردد. این همایش پیرو درخواست کارگروه خودرویی اتحادیه صنایع بازیافت ایران مبنی بر برگزاری همایش مشترک با ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت برگزار می شود. بدینوسیله به آگاهی می رساند جلسه موصوف در روز سه شنبه مورخ 20/4/96 راس ساعت 9 صبح در سالن همایش های هتل آکادمی فوتبال واقع در مجموعه المپیک برگزار می گردد شایسته است مدیر مرکز شخصا در جلسه مذکور حضور بهم رسانند.ضمنا به پیوست تقاضای کارگروه جهت اطلاع ارسال می گردد.

ارسال نظر