زمانبندی ارسال بسته های حاوی شاسی های خودروهای وارداتی به پلیس راهور ناجا جهت شماره گذاری
زمانبندی ارسال بسته های حاوی شاسی های خودروهای وارداتی به پلیس راهور ناجا جهت شماره گذاری ۲۵ دی ۱۳۹۶
اخبار زمانبندی ارسال بسته واردات
طبق اعلام کارشناسان محترم ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت به صورت معمول بسته های ارسالی به پلیس راهور ناجا حاوی شماره شاسی خودروهای وارداتی روزهای یکشنبه و سه شنبه از سامانه نوسازی ناوگان دریافت و ارسال می گردد
طبق اعلام کارشناسان محترم ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت به صورت معمول بسته های ارسالی به پلیس راهور ناجا حاوی شماره شاسی خودروهای وارداتی روزهای یکشنبه و سه شنبه از سامانه نوسازی ناوگان دریافت و ارسال می گردد. بدیهی است در صورت تغییر زمان ارسال بسته ها اطلاع رسانی مناسب از طریق این سامانه و کانال تلگرامی ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت صورت می گیرد.
ارسال نظر