عزل مهدی دهاقین از ستاد مدیریت حمل‌ و‌ نقل و سوخت با دستور وزیر راه و شهرسازی
عزل مهدی دهاقین از ستاد مدیریت حمل‌ و‌ نقل و سوخت با دستور وزیر راه و شهرسازی ۱۶ اسفند ۱۴۰۰
️انتصاب علیرضا سلیمانی به عنوان سرپرست مرکز مدیریت حمل‌ و‌ نقل و سوخت
عزل مهدی دهاقین از ستاد مدیریت حمل‌ و‌ نقل و سوخت با دستور وزیر راه و شهرسازی ️انتصاب علیرضا سلیمانی به عنوان سرپرست مرکز مدیریت حمل‌ و‌ نقل و سوخت

عزل مهدی دهاقین از ستاد مدیریت حمل‌ و‌  نقل و سوخت با دستور وزیر راه و شهرسازی

انتصاب علیرضا سلیمانی به عنوان سرپرست مرکز مدیریت حمل‌ و‌ نقل و سوخت
طی حکمی از سوی داریوش امانی، معاون وزیر راه و شهرسازی و رئیس سازمان راهداری و حمل‌ و نقل جاده ای، علیرضا سلیمانی به عنوان سرپرست مرکز مدیریت حمل و نقل سوخت منصوب شد.

ارسال نظر