قبرستان ماشین‌ها سوت و کور می‌شود، قبرستان آدم‌ها بزرگ‌تر
قبرستان ماشین‌ها سوت و کور می‌شود، قبرستان آدم‌ها بزرگ‌تر ۲۸ تیر ۱۴۰۰
صنعت اسقاط و بازیافت خودروهای فرسوده در مسیر ورشکستگی
اسقاط و بازیافت خودروها از سال ۸۵ و بعد از تصویب قانون بودجه این سال ظهور کرد. مصوبه ای که تعدادی سرمایه‌گذار ایرانی را جذب و در نهایت ورشکست کرد...

صنعت اسقاط و بازیافت خودروهای فرسوده ورشکسته شده چون از ۲۲۰ مرکز اسقاط در سراسر ایران حدود ۱۸۵ مرکز تعطیل شده‌اند.
صنعت اسقاط و بازیافت ارتباط تنگاتنگی با آلودگی هوا دارد. اجرا نشدن قانون هوای پاک و مصوبات دولت مربوط به نوسازی خودروها و ا رده خارج کردن خودروهای فرسوده، عامل این وضعیت نابسامان است.
اسقاط و بازیافت خودرها از سال ۸۵ و بعد از تصویب قانون بودجه این سال ظهور کرد. همین مصوبه باعث شد تعدادی از سرمایه‌گذاران ایرانی، با صرف هزینه‌های میلیاردی دار و ندار خود را برای احداث مرکز اسقاط خرج کنند اما دولت دوازدهم با لغو مصوبات و قوانین نه تنها مانع رشد این صنعت خصوصی شد، بلکه سرمایه‌گذاران آن را به ورشکستگی کشاند.
گزارش ویدیویی پیش رو، ضمن اشاره به قوانین اجرا نشده در دولت روحانی اوضاع نابسامان صنعت اسقاط خودروها را تشریح کرده است.

https://www.instagram.com/tv/CRgIG4DA4BJ/?utm_source=ig_web_copy_link

ارسال نظر