ملاقات حمید رسایی با فعالان صنعت حمل و نقل و انجمن تاکسیرانان کشور
ملاقات حمید رسایی با فعالان صنعت حمل و نقل و انجمن تاکسیرانان کشور ۲۳ خرداد ۱۴۰۰
ملاقات حمید رسایی با فعالان صنعت حمل و نقل و پیگیری مهمترین دغدغه ها و خواسته های آنان
حمید رسایی با فعالان صنعت حمل و نقل و همچنین تاکسیرانان تهران ملاقات داشت وگفت مهم ترین درخواست های آنان اعم از: بیمه تامین اجتماعی_قوانین مربوط به ناوگان حمل و نقل عمومی و خودرو های فرسوده _ضابطه مند شدن وضعیت تاکسی های اینترنتی را با ورود به مجلس شورای اسلامی پیگیری می کند

با فعالان صنعت حمل و نقل و عزیزانی از انجمن تاکسیرانان تهران به نمایندگی از قشر زحمت کش رانندگان تاکسی دیدار داشتم. پای درد و دلشان نشستم.

مطالباتی داشتند که بخشی از آنها به حوضه قانون گذاری برمی گردد. محبت داشتند و از صراحتم در پیگیری مطالبات مردم تشکر کردند و مطالبه شان پیگیری مشکلات این قشر زحمت کش بود.

طبعا اگر بتوانم در رفع مشکلات و پیگیری مطالبات این عزیزان دریغ نمی کنم، خصوصا که پدرم سالها با افتخار راننده تاکسی بود.

بدون شک این کار تابع حمایت و عدم حمایت انتخاباتی از من نیست.

از آنها هم خواستم ببینند چه کسی اصلح است، مطابق وظیفه ملی و دینی که دارند کمکش کنند.

ارسال نظر