ارایه آیین نامه اجرایی تعیین سن فرسودگی خودروها
ارایه آیین نامه اجرایی تعیین سن فرسودگی خودروها ۱۲ خرداد ۱۴۰۰
آیین نامه اجرایی تعیین سن فرسودگی خودروها
با توجه به ابطال آیین نامه قبلی ماده (۸) قانون هوای پاک درخصوص تعیین سن فرسودگی خودروها، سازمان حفاظت محیط زیست پیش نویس جدید این آیین نامه را به هیئت دولت ارائه نموده است.

به گزارش «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت» مطابق مطالعات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، بار اقتصادی ناشی از آلودگی هوای ۱۰ استان منتخب کشور (شامل استان های پرجمعیت) برابر با ۱۸۸ هزار میلیارد ریال برآورد شده است. همچنین مطالعات سیاهه کشور نشان می دهد وسایل نقلیه سهم قابل توجهی در افزایش آلودگی هوا دارند.

موضوعی که در ماده (۸) قانون هوای پاک بر آن تاکید شده است. به عبارت دیگر، این ماده بر تهیه و تدوین آیین نامه اجرایی مربوط به تعیین تکلیف خودروهای فرسوده و سن فرسودگی آن ها تاکید دارد.

درحال حاضر با توجه به ابطال آیین نامه پیشین ماده فوق از سوی دیوان عدالت اداری، سازمان حفاظت محیط زیست با همکاری دستگاه های مربوط، اقدام به تهیه پیش نویس آیین نامه جدید این ماده با رویکرد افزایش نظارت بر خودروهایی که پس از مدتی از نظر آلایندگی و ایمنی در شرایط ناپایدار قرار می گیرند، نموده است.

در این شرایط پس از رسیدن انواع وسایل نقلیه به عمر مرز فرسودگی، تعداد دفعات معاینه فنی سالیانه خودرو و حق بیمه ثالث مربوطه (باتوجه به افزایش ریسک بروز حادثه) افزایش می یابد.

آیین نامه پیشنهادی که جهت سیر مراحل بررسی و تصویب به هیئت دولت ارائه شده است، مراحل بررسی خود را در کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست طی می کند.

ارسال نظر