نائب رئیس اتحادیه نمایشگاه داران خودرو: افزایش کیفیت خودرو راه صادرات را باز می‌کند
نائب رئیس اتحادیه نمایشگاه داران خودرو: افزایش کیفیت خودرو راه صادرات را باز می‌کند ۲۱ بهمن ۱۳۹۹
افزایش کیفیت خودرو های داخلی راه صادرات را باز خواهد کرد
نائب رئیس اتحادیه نمایشگاه داران خودرو گفت: با توجه به اینکه کیفیت خودرو‌های داخلی افزایش یافته است، می‌توان راه صادرات را باز کرد.

به نقل از باشگاه خبرنگاران، نعمت الله کاشانی نسب نائب رئیس اتحادیه نمایشگاه داران خودرو با اشاره به صحبت های وزیر صمت در خصوص حذف قیمت گذاری دستوری خودرو، گفت: آزادسازی قیمت خودرو کمک به بازار ای کالا خواهد کرد در صورتی که تولید خودرو افزایش یابد. اگر تولید افزایش یابد آزادسازی هم به نفع مردم، هم مشتری و هم بازار خواهد بود.

نائب رئیس اتحادیه نمایشگاه داران خودرو ادامه داد: حذف قیمت گذاری دستوری اگر تحقق پیدا کند می توان امیدوار بود که قیمت ها به تعادل بیشتری برسد به شرطی که نظارت بر آن وجود داشته باشد، در کنار آن تولید اضافه و باب صادرات هم باز شود، چرا که با افزایش تولید، می توان خودرو هم صادر کرد.

کاشانی نسب بیان کرد: کیفیت خودروهای داخلی اکنون در حدی است که بتوان آنها را صادر کرد و کشورهای دیگر از آن استقبال می کند، در نتیجه می توان گفت که آزادسازی قیمت ها اگر به خوبی تحقق پیدا کند، باعث افزایش تولید، افزایش صادرات و متعادل شدن قیمت ها خواهد شد.

او در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چطور می توان قیمت خودرو را آزاد کرد تا به ضرر مردم نباشد؟، گفت: تنها راه دور زدن از ضرر، افزایش تولید است. اگر تولید 50 درصد افزایش یابد به نفع همه خواهد بود. علاوه بر این بازار باید رقابتی شود در این صورت قیمت ها در بازار خواهد یافت و به دنبال آن مردم هم راضی می شوند، باید عرضه متناسب تقاضا باشد.

نائب رئیس اتحادیه نمایشگاه داران خودرو با اشاره به آخرین تغییرات قیمتی در بازار، گفت: قیمت ها نوسان جزئی دارند و دیگر شاهد افزایش یا کاهش زیاد قیمت ها نیستیم  و نهایت در طول روز شاید یک تا 2 میلیون تومان قیمت ها نوسان داشته باشد.

ارسال نظر