ثبت نام خودرو فرسوده

توصیه میشود قبل از ثبت مشخصات فردی و خودرویی نسبت به ایجاد صفحه شخصی در سامانه اقدام فرمایید.با ایجاد صفحه شخصی شما میتوانید گزارش تمامی ثبت نام های خود را داشته باشید ضمن اینکه روند پیگیری ثبت نام ها سریعتر و سهل الوصول تر خواهد بود.